DEVEX - Peter Krug, Kalištná 9, Bratislava 841 07 Tel.: 02/ 6477 5275 mobil: 0903-429 485
IČO: 11668237, Ič DPH: SK1020195385, e-mail:
devex@ba.netlab.sk, devex.dnv@gmail.com
___________________________________________________________________________________________

Cenník inzercie
v dvojtýždenníku DEVínskonovoveský Expres platný od 2.1.2011

plošná inzercia:
rozsah                         čistý rozmer                cena bez DPH                 šírka stĺpca: 42 mm
1 strana                       18,2 x 26,0                     400 €                               2-stĺpec: 90 mm 
1/2 strany                    18,2 x 13,0                     200 €                               3-stĺpec: 137 mm
1/4 strany                     9 x 12,8                         100 €                               4-stĺpec: 182 mm
1/8 strany                     9 x 6,2                            50 €                                výška: do 254 mm
1/16 strany                   9 x 3,0                            25 €
1 cm² = 0,85 €
riadková inzercia: 1 znak = 0,05 €/znak

K cenám treba pripočítať 20% DPH
Zľavy: pri troch uverejneniach za sebou: 5%, pri 5 uverejneniach za sebou: 10%, celoročne: 20%                   Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako 6. a 7. strana + 25%
Dvojtýždenník DEVEX vychádza (od roku 1991) každé dva týždne v náklade 4200 ks a občania, ktorí prejavili záujem ho dostávajú do schránok bezplatne ( 3660 rodín + organizácie cca 14,5 tis. čitateľov).
___________________________________________________________________________________________
Pri celoročnej objednávke ak výrazne stúpnu ceny vstupov (energií, papiera, tlačiarenských služieb, pohonných hmôt...) nad 10%, je nutné počítať so zmenou cien inzercie.
___________________________________________________________________________________________
Predbežný harmonogram vydávania Devínskonovoveského Expresu v roku 2011:
uzávierka: 06.1., 20.1., 03.2., 17.2., 03.3., 17.3., 31.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5., 09.6.,
vyjde:        14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 11.3., 25.3., 08.4.,  22.4., 06.5.,20.5., 03.6., 17.6.,

uzávierka: 01.9., 15.9., 29.09., 13.10. , 27.10., 10.11., 24.11., 08.12.
vyjde:        09.9., 23.9., 07.10.,  21.10., 04.11., 18.11., 02.12., 16.12.

                                                                                Bratislava: 02.01.2010 DEVEX, Mgr.Peter Krug, vydavateľ
___________________________________________________________________________________________

Objednávanie inzercie
možnosti: poštou na adresu: DEVEX, 841 07 Bratislava, Kalištná 9
e-mailom na adresu: devex@ba.netlab.sk, devex.dnv@gmail.com

objednávka musí obsahovať: text, resp. obrázok (v JPG, PDF) s uvedením požadovaného rozmeru
fakturačné údaje objednávateľa: meno, názov firmy, adresa, IČO, DIČ, Ič DPH, registráciu, bankové spojenie
                                                          dátum objednávky
                                                          požadovaný dátum uverejnenia (podľa harmonogramu)
                                                          počet uverejnení
                                                                                                                                         DEVEX, Mgr. Peter Krug
___________________________________________________________________________________________

Noviny DEVEX vychádzajú spravidla len v čierno-bielom prevedení.
Farebný inzerát znamená zvýšenie pôvodnej ceny o 135 Eur.

Katalóg obchodov a služieb pre obyvateľov DNV vychádza 1 x ročne (február, uzávierka november predchádzajúci rok) platné pre rok 2011
Katalóg cenník: 1 str = 60,00 € ostatné rozmery podiel + 20 % DPH
rozmer čistý: 1 str. 9 x 13 cm, dodávať v JPG, alebo na CD rozsah cca 90 strán, náklad: 5800 ks