Rímskokatolícki kňazi farnosti Devínskej Novej Vsi
1. Juraj Ambróz PAJERIČ 1734 - 1739
2. páter Alfonz z rádu trinitárov 1739 - 1740
3. Matej SOSTARIČ, farár a Mikuláš BALIČ, kaplán 1740 - 1744
4. Juraj DRAHOŠ 1744
5. páter Silverius 1744
6. páter Anastázus BLAŠKOVIČ 1744 - 1746
7. páter Theodórius 1747 - 1749
8. Matej KOVÁČI ( Kovacsy ) 1750 - 1752
9. Ján LANG 1753 - 1755
10. Štefan MOČIGAJ 1755 - 1758
11. Ján BURGSTALLER 1758 - 1778
12. Ján ZELIENKA 1778 - 1805
13. Jozef PIVÁK 1805 - 1827
14. Jozef MALLÝ 1827 - 1857
15. Ján BACHTA 1857 - 1858
16. Maurícius ALSTER 1858 - 1861
17. Mikuláš CHMELÍK 1861 - 1892
18. Ján TRUBINYI 1893 - 1910
19. Ján VIRSIK 1911 - 1930
20. Ernest PASTYRIK 1930
21. Hugo ČOMOR 1931 - 1934
22. František MAKK 1934
23. Anton MOYŠ 1934 - 1935
24. Leonard TIKL 1935 - 1936
25. Žigmund MELICHÁR 1936 - 1941
26. Ferdinand STACHOVIČ 1941 - 1947
27. Michal MÜLLER 1947 - 1951
28. František FIALA 1951 - 1956
29. Jozef NOVÁK 1956 - 1973
30. Jaroslav NIKMON 1973 - 1981
31. Juraj LUPTÁK 1982 - 1990
32. Karol MORAVČÍK

1990 -

 

Poznámky :

Udaje k číslam 1. až 8. podľa Némethy Lud.: Series parochiarum et parochiarum Archidioecesis Strigoniensis. Ostrihom 1894, str. 70. Ďalšie údaje podľa Series parochorum Dévény-Ujfaluensium ( až po 29. ). Meno farára Zelienku ( č. 12. ) sa v niektorých pramenoch uvádza aj ako Zelinka . 

 

Literatúra : Devínska Nová Ves , Vlastivedná monografia 1995