Rybárske právo

 

Prvé oficiálne uplatnenie rybárskeho práva mestskou časťou Devínska Nová Ves bolo 1.mája 2004 pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie na podujatí Hranice bez bariér.

 

Rybár na rybníku

         Potok Mláka

 

Mestská časť Devínska Nová Ves sa rozhodla nadobudnúť rybárske právo  z niekoľkých dôvodov. Pri tomto rozhodnutí mala v prvom rade záujem aby voda v rybníku slúžila na  prirodzený monitoring kvality vody, ktorá priteká potokom Mláka z Mariánky, Stupavy, Lamača a VW SK, a.s. Posledný menovaný sa  snaží napriek ojedinelým problémom prispieť k ochrane životného prostredia.

Druhým cieľom MČ DNV bolo ponúknuť občanom priľahlých mestských častí ďalšiu možnosť športového vyžitia vo forme športového rybolovu. Ponúka nenáročnú zábavu na rozhraní extravilánu a intravilánu obce, síce nie profesionálnym rybárom, ale občanov všetkých kategórii . Za cenu, ktorá je na hranici nákladov zarybnenia 50 - 100 Sk si všetci záujemcovia môžu každú sobotu
od 06:00 hod. do 20:00 hod. ( v zime obmedzenej ) odpočinúť.

Cena povolenky je 50,- Sk pre dôchodcov, deti a mládež do 15 rokov a 100,- Sk pre dospelého.

MČ v snahe urobiť aj niečo pre mládež dňa 1.9.2004 uskutočnila preteky mladých rybárov s hodnotnými cenami.

Dňa 25.9.2004 sa uskutoční podobné podujatie pre dospelých rybárov amatérov .

Vladimír Baranovič

Pokyny k lovu rýb v osobitnom režime  >>>