Poslanci miestneho zastupiteµstva Devínska Nová Ves ( 2014-2018 )
       
Mgr. Rastislav Teąovič Mgr. Jana Ďuriačová Mgr. Dana Vanková Mgr. Peter Krug
 nezávislý kandidát SIE«, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD nezávislá kandidátka SIE«, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD
       
Mgr. Beata Janatová Mgr. Veronika Veslárová Michal Gaąparík Mgr. Lenka Hlaváčová
SIE«, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD nezávislá kandidátka nezávislý kandidát nezávislá kandidátka
       
Denis Ruľovič Miroslav Encinger Bc. Jozef Tittel Mgr. Róbert Bardač PhD.
SIE«, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD LEP©IA ©TVR« SIE«, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD SIE«, SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD