ignác olexík
Prednosta Miestneho úradu Devínska Nová Ves je
Ing. Ignác Olexík Phd.
 
telefón : 02/60201440
mobil :   00421917817230
e-mail :  ignac.olexik@mudnv.sk