Darius Krajcir
Starostom mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves
na obdobie (2018 – 2022) je Dárius Krajčír.
 
telefón : 02/60201444
e-mail :  starosta@mudnv.sk