Praktická lekárka pre deti a dorast

MUDr. Elena Prokopová

Ordinačné hodiny :

                     
  Pondelok  

08:30

- 13:30          
  Utorok   14:00 - 18:00  

PREVENCIA

 
  Streda   07:30 - 11:30 - 12:30 - 14:30  
  Štvrtok   10:00 - 14:00 - 08:00 - 10:00  
  Piatok   07:30 - 12:30          
  Sobota   ------- - -------          
  Nedeľa   ------- - -------          
                     
  Tel : 6477 9766