Praktická lekárka pre dospelých MUDr. Marta Fleischerová
Praktický lekár pre dospelých MUDr. Igor Guliš
Praktická lekárka pre deti a dorast MUDr. Elena Prokopová
Praktická lekárka pre deti a dorast MUDr. Lívia Baumannová
Praktická lekárka pre deti a dorast MUDr. Karin Valdnerová
Praktický lekár pre deti a dorast MUDr. Michal Csáder
Kožná ambulancia pre deti a dospelých MUDr. Viera Hajdáková
Ambulancia klinickej imunológie a alergológie MUDr. Iveta Salatová Kozlovská
Stomatologická ambulancia MUDr. Agnesa Schmidtová
Gynekologická ambulancia MUDr. Adriana Smreková
Stomatologická ambulancia MUDr. Zora Bertoldová
Zubná technika Dipl. z.t. Peter Strapec
Urologická ambulancia MUDr. Milan Šobek