Lekáreň BENU otváracie hodiny :
Kraj - Námestie Jána Kostru 1 Pondelok 8:00 - 20:00
841 07  Bratislava 49      Utorok 8:00 - 20:00
tel: 0911 129 915 Streda 8:00 - 20:00
e-mail: benu83@benulekaren.sk Štvrtok 8:00 - 20:00
http: www.benulekaren.sk Piatok 8:00 - 20:00
PharmDr. Pavlína Kopásková Sobota 8:00 - 20:00
Nedeľa 8:00 - 20:00
Lekáreň pri Radnici otváracie hodiny :
Istrijská 8d , 841 07 Bratislava 49      Pondelok 8:00 - 18:00
tel: 02/64761643 Utorok 8:00 - 18:00
e-mail: lekaren@lekarenpriradnici.sk Streda 8:00 - 18:00
http: www.lekarenpriradnici.sk Štvrtok 8:00 - 18:00
PharmDr. Hana Grešnerová Piatok 8:00 - 18:00
  Sobota -
Nedeľa -
Lekáreň pri VW otváracie hodiny :
J. Jonáša 1 , 841 08 Bratislava 49  Pondelok 8:00 - 16:30
tel: 02/3241 0480 Utorok 8:00 - 17:00
Mgr. Adriana Miklová Streda 8:00 - 16:30
http: www.falckstarostlivost.sk Štvrtok 8:00 - 16:00
prestávka : 12:00-12:30  Piatok 8:00 - 15:00
Sobota   -  
Nedeľa   -  
Lekáreň Nada otváracie hodiny :
P. Horova 14 , 841 08 Bratislava 49   Pondelok 8:00 - 18:00
tel: 02/64537722 Utorok 8:00 - 18:00
PharmDr. Karol Kandráč Streda 8:00 - 18:00
e-mail: lekaren_nada@slovanet.sk Štvrtok 8:00 - 18:00
Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
Nedeľa

 

-

 

 
Lekáreň Pri stanici otváracie hodiny :
Opletalova 12 , 841 07 Bratislava 49 Pondelok 9:00 - 17:00
tel: 02/64778726 Utorok 9:00 - 17:00
PharmDr. Slavomíra Šormanová Streda 9:00 - 17:00
e-mail: lekarenpristanici@stonline.sk Štvrtok 9:00 - 17:00
Piatok 9:00 - 17:00
Sobota   -  
Nedeľa   -  
Lekáreň Liberi otváracie hodiny :
M. Marečka 12 , 841 07 Bratislava 49 Pondelok 9:00 - 19:00
tel: 02/64285372 Utorok 9:00 - 19:00
e-mail: lekarenliberi@mail.t-com.sk Streda 9:00 - 19:00
  Štvrtok 9:00 - 19:00
Piatok 9:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa

 

-

 

Lekáreň Glavica otváracie hodiny :
OC Glavica Eisnerova 64, 841 07 Bratislava 49 Pondelok 8:00 - 20:00
tel: 0948 820 702 Utorok 8:00 - 20:00
e-mail: lekaren@lekarenglavica.sk Streda 8:00 - 20:00
  Štvrtok 8:00 - 20:00
Piatok 8:00 - 20:00
Sobota 9:00 - 20:00
Nedeľa 9:00 - 20:00