Lekáreň pri Radnici otváracie hodiny :
Istrijská 8d , 841 07 Bratislava 49      Pondelok 8:00 - 18:00
tel: 02/64761643 Utorok 8:00 - 18:00
e-mail: lekaren@lekarenpriradnici.sk Streda 8:00 - 18:00
http: www.lekarenpriradnici.sk Štvrtok 8:00 - 18:00
PharmDr. Hana Grešnerová Piatok 8:00 - 18:00
  Sobota -
Nedeľa -
Lekáreň pri VW otváracie hodiny :
J. Jonáša 1 , 841 08 Bratislava 49  Pondelok 8:00 - 16:00
tel: 02/69642903 Utorok 8:00 - 17:00
Doc. RNDr. Ján Lučanský CSc. Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
prestávka : 12:30-13:00  Piatok 8:00 - 15:00
Sobota   -  
Nedeľa   -  
Lekáreň Nada otváracie hodiny :
P. Horova 14 , 841 08 Bratislava 49   Pondelok 8:00 - 18:00
tel: 02/64537721 Utorok 8:00 - 18:00
PharmDr. Karol Kandráč Streda 8:00 - 18:00
e-mail: lekaren_nada@slovanet.sk Štvrtok 8:00 - 18:00
Piatok 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00
Nedeľa

 

-

 

 
Lekáreň Pri stanici otváracie hodiny :
Opletalova 12 , 841 07 Bratislava 49 Pondelok 9:00 - 17:00
tel: 02/64778726 Utorok 9:00 - 17:00
PharmDr. Slavomíra Šormanová Streda 9:00 - 17:00
e-mail: lekarenpristanici@stonline.sk Štvrtok 9:00 - 17:00
Piatok 9:00 - 17:00
Sobota   -  
Nedeľa   -  
Lekáreň Liberi otváracie hodiny :
M. Marečka 12 , 841 07 Bratislava 49 Pondelok 9:00 - 19:00
tel: 02/64285372 Utorok 9:00 - 19:00
e-mail: lekarenliberi@mail.t-com.sk Streda 9:00 - 19:00
  Štvrtok 9:00 - 19:00
Piatok 9:00 - 19:00
Sobota 9:00 - 12:00
Nedeľa

 

-

 

Lekáreň Glavica otváracie hodiny :
OC Glavica Eisnerova 64, 841 07 Bratislava 49 Pondelok 8:00 - 19:30
tel: 02/64761559 Utorok 8:00 - 19:30
e-mail: lekaren.glavica@gmail.com Streda 8:00 - 19:30
  Štvrtok 8:00 - 19:30
Piatok 8:00 - 19:30
Sobota 9:00 - 19:30
Nedeľa 9:00 - 19:30