DNVet ordinačné hodiny :        
MVDr. Milan Hronec  Pondelok 10:00 - 19:00        
MVDr. Ľubomír Lepeň Utorok 10:00 - 19:00        
MVDr. Vladimíra Čontofalská Streda 10:00 - 19:00        
MVDr. Iveta Bieleková Štvrtok 10:00 - 19:00        
Istrijská 17 , 841 07 Bratislava 49      Piatok 14:00 - 19:00        
tel: 02/64538591 Sobota 14:00 - 16:00        
dnvetsro@gmail.com                     Nedeľa -----

-

-----      
MVDR. Vojtech Baculák ordinačné hodiny :        
MVDR. Vojtech Baculák Pondelok 10:00   12:00   15:00 - 18:00
Novoveská 9 , 841 07 Bratislava 49  Utorok 15:00 - 18:00        
tel: 02/64770636 Streda 10:00   12:00   15:00 - 18:00
V súrnych prípadoch tel. č. 0905/237994 Štvrtok 15:00 - 18:00        
  Piatok 10:00   12:00   15:00 - 18:00
  Sobota 09:00 - 12:00        
Nedeľa -----

-

-----      
BENNETT - NON STOP ordinačné hodiny :     pohotovosť :

MVDr. Richard Kapalko

Pondelok 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00
MVDr. Anička Salajová Utorok 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00

MVDr. Ina Willantová

Streda 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00
Lamačská cesta 53, 811 05 Bratislava Štvrtok 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00
0907 824 196 Piatok 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00
www.bennett.sk Sobota 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00
  Nedeľa 08:00 - 20:00 - 20:00 - 08:00