Miestny úrad Devínska Nová Ves
Novoveská  ul. č. 17/A
843 10 Bratislava 49
telefón: 00421 2 6020 1400
 
- posledné trojčíslo vymeňte za klapku referenta
 
Tu nájdete kompletný zoznam telefónnych čísiel
 
fax: 00421 2 6020 1420
www :          www.devinskanovaves.sk
e-mail :        info@mudnv.sk
 
stránkové hodiny :
pondelok :  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00
streda :      8:00 - 12:00  13:00 - 16:00
štvrtok :     8:00 - 12:00

budova miestneho úradu

STAROSTA        POSLANCI